De op kamers fase

In deze groeifase ga je weg uit het ouderlijk toezicht en je draait niet meer mee in het gezin. Je leeft, eet, slaapt en brengt je vrije tijd en studietijd door in het achterhuis. 2 maaltijden in de week worden met het gezin of begeleiding gedeeld. Voor overleg en contact. De andere maaltijden en huishouden draai je samen met je huisgenoten. Hoe jullie dat onderling organiseren mag je ver zelf bepalen maar in samenspraak en onder leiding van de begeleiding. Koop je gezamenlijk alle maaltijden in, of alleen avond eten? Corvee roosters, boodschappen, de was: je bepaalt samen met elkaar hoe jullie het doen.

Op kamers beheer je je eigen inkomen en kostgeld, en zorgt ervoor dat alles in huis is om jezelf te verzorgen. Je krijgt daar uiteraard begeleiding en hulp bij, maar die vraag je zelf. Bijvoorbeeld door inzichten die komen uit je leerervaringen of gesprekken met je begeleiding.

Op kamers leven, is met je huisgenoten. Dus je kookt samen, deelt kosten en verantwoordelijkheden. Dat scheelt in kosten en tijd maar vraagt wel om overleg en afstemming. Om dat goed te laten gebeuren is er begeleiding en overleg met de huisgenoten. Met elkaar deel je alle taken.

Op kamers wonen betekent alleen de begeleiding krijgen waar je zelf ook om vraagt. Er is geen ouderlijk toezicht en begeleiding zal wel tips geven, aanwijzingen maar zal veel minder goed je ‘in de gaten houden’. Loopt het anders of mis in je leven: dan zal de begeleiding, als je erom vraagt, met je meedenken om het op te lossen. Maar omdat er minder toezicht is, en meer eigen verantwoordelijkheid, zal de begeleiding ook echt een stap achteruit doen. Ze lossen zeker geen dingen meer voor je op, maar wel met jou op.

Op kamers ben je nog niet los van je ouders. Je bent nog mede van hun afhankelijk wellicht financieel, wellicht nog in verzorging. Je gaat bijvoorbeeld regelmatig t weekend naar je ouders, en met de feestdagen. Je was doe je wellicht nog bij je ouders, of laat je door hen doen. Kortom je woont er niet meer maar je doet wel een beroep op je ouders.

Jouw profiel

 • Je stelt een hulpvraag
 • Je hebt al wat ervaring in dagritme met boodschappen, eten, koken, schoonmaken
 • Je kunt een dag en weekritme met begeleiding maken en vasthouden
 • Je laat zien dat je eigen verantwoordelijkheid draagt voor je structuur door een normaal leefritme te kunnen houden (je wekker zetten, op tijd op afspraken komen, op  tijd naar werk / school, nakomen verantwoordelijkheden en afspraken).
 • Je hebt nog wel moeite om alle taken van de dag en week helemaal zelfstandig te doen: door taken te delen (zoals koken, schoonmaken, boodschappen) redt je het wel
 • Je hebt behoefte aan fijn contact met huisgenoten / leeftijdgenoten maar je wilt niet meer onderdeel zijn van een gezin met kinderen.

Passende doelen in deze fase kunnen zijn:

 • Studie planning maken en houden
 • Samenwerking met studie genoten
 • Organiseren van studeren, bijbaan, en vrije tijd
 • Vasthouden van je lange termijn doelen ook bij tegenslagen (niet halen van een tentamen bijvoorbeeld)
 • Sporten en gezond leven / hobby
 • Toekomst perspectief / stage regelen
 • Zelfinzicht vergroten
 • Weerbaar zijn ,assertiviteit toe laten nemen
 • Probleemoplossend vermogen vergroten
 • Veerkracht vergroten (omgaan met tegenslagen)
 • Doel realisatie versterken.

Praktische informatie

In principe betaal je in de kamerfase je kamerhuur, en kostgeld gaat naar de gezamenlijke pot die je met de huisgenoten beheert. Er is geen mogelijkheid om volledig door WMO gefinancierd te leven (dus dat ook huur en kostgeld betaald worden).

In principe gaan wij uit van beschermd wonen laag of midden in deze doelgroep.